Heldag AB logotype


1998-10-16

Låt handikapp visa vägen till nya marknader
Det är många gånger i krävande, extrema miljöer, exempelvis hos militär, polis, akutsjukvård etc, som producenter utvärderar nya funktioner och driver utvecklingen av nya varor och tjänster framåt.
Att lösa handikappades mångskiftande behov och önskemål är en annan utmaning som kan ge upphov till framtida massprodukter. Ibland är redan den primära marknaden av betydande ekonomiskt intresse, exempelvis när det gäller produkter för nedsatt hörsel.
Också för de handikappade är det viktigt att det som utvecklas når massmarknaden och inte förblir en nisch. Först då når produkten eller tjänsten uthållig lönsamhet, blir billig och spridd. Först då fortsätter utvecklingen och stannar inte upp för att till slut få produkten att framstå som klumpig och allmänt föråldrad, när allt annat har fått nya funktioner och modern design.
Ett lyckat exempel är talböcker, som först på senare tid nått massmarknaden. De togs först fram för synskadade. I dag är talböcker en storsäljare för pendlare, i jobbet för långtradarchaufförer och traktor-förare eller för familjen på bilsemester.
Med den nya tekniken kan utvecklingen gå vidare. Talboken kan beställas "on line" eller som service på radio "on demand" etc. Ett bibliotek skulle kunna sända en hel bok till din radio-PC i bilen för uppspelning.
Ett exempel på outnyttjad potential är texttelefonen. Texttelefonen har funnits länge på marknaden, men är alltjämt i dag en föga spridd apparat för hörselskadade. Mycket riktigt är den i allt väsentligt oförändrad sedan introduktionen och fortfarande en rätt dyr och klumpig apparat.
Men i stället för dagens text-telefon skulle man kunna använda PC med text eller en interaktiv TV med teckenspråk. För att nå dit krävs nya tjänster för översättning och konvertering mellan text-tal, tal-text, tal-rörlig bild, rörlig bild-tal.
Vi skulle exempelvis kunna prata med någon på svenska som läser talet översatt till tyska, eller prata med en dansk och både höra och se vad som sägs.
Listan kan göras lång när handikappade ses i ett nytt perspektiv: som resurs, pionjärkonsumenter och föregångare.

HELENA LINDSKOG
strategikonsult


Copyright © Dagens Industri 1997/98