Heldag AB logotype

Heldag AB border

Rätt IT och telekom för bästa affärer och nöjda användare !

Helena

 

Behöver du själv, ditt företag, organisation, myndighet eller bolag hjälp med att bäst använda informationsteknologi och telekommunikationer för att:

analysera nuvarande situation och framtida utvecklingsmöjligheter,
ta fram scenarier,
genomföra riskanalyser,
få konsekvenser för just din bransch, företagande och samhället i stort belysta,
ta fram en marknadssegmentering,
föra en dialog

Allt detta utgående från informationsteknologins påverkan och förändringar av kunders, konsumenters och användares köpvanor, värderingar av specifika produkter och tjänster och beteende?

Har du tänkt köpa IT/telekomtjänster? Upphandla i konkurrens? Enligt EUs regler för offentlig upphandling? Behöver och vill du få svar på frågor som:

Är de tjänster och utrustningar som vi har och använder de rätta?
Använder vi dem på rätt sätt för att nå maximal nytta?
Är dina IT/teletjänster till för att spara kostnader, höja servicenivån eller är de grunden för själva verksamheten?
Vilka tjänster och utrustningar bör jag/vi investera i?
Ska jag driva dessa tjänster i egen regi eller outsourca?
Hur strukturerar jag mina krav?
Hur utvärderar jag offerter?
Vilka kriterier använder jag för att välja leverantör?

Vill du väcka intresse för förändring?

Vill du vidga dina egna, dina arbetskamraters eller anställdas vyer?

Vill du få spännande, ofta oväntade vinklingar på din verksamhet?

Vill du undersöka vilka nya möjligheter som finns inom och utom arbetslivet?

...och allt detta skapat genom informationsteknologin?

Då har du kommit rätt!

När det krävs en kombination av erfarenhet, men inte enbart rutin, och kreativt och innovativt tänkande med en stadig förankring i verkligheten.

När det behövs en gedigen teknisk kunskap inom IT/telekom tillsammans med bred humanistisk bakgrund.

När det är nödvändigt att analysera företeelser och satsningar ur företags-, anställdas-, kund- och användarperspektiven.

Då har du hamnat rätt!

Inom HelDag AB finns Helena Lindskog, civ.ing. och fil.kand. med 25 års erfarenhet av strategi, ledarskap, utbildning, upphandlingar och rådgivning inom informationsteknologi- och telekomområdet inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Helena är idérik, kreativ, alltid öppen för nya tankar och utmaningar och med en utomordentlig analysförmåga. Läs exempel på hennes debattartiklar eller intervjuer  under "articles".

Telefon:     +46 8 876 861

Email:  helena@heldag.com